Toegang Clubgebouw

Nieuwe Toegang Clubgebouw

Sinds 1 mei 2014 zijn we over op het nieuwe toegangssysteem, het is niet meer mogelijk om met de sleutel de deur te open en naar binnen te gaan in ons clubgebouw.

Werking:
Haal de KNLTB pas door de pas lezer (links op het kozijn aan de buitenkant), met de pasfoto (links) naar de lampjes gericht en de magneet strip naar rechts, langzaam van boven naar beneden.
U krijg dan gedurende 7 seconden de tijd om de deur te openen door de deurkruk naar beneden te draaien.
De deur valt automatisch weer in het slot zodra de deur dicht gaat. Dus men moet altijd de deur openen met het pasje als men naar binnen wil.
De deur is te openen van binnen naar buiten doormiddel van de deurkruk (dit is altijd mogelijk).
Tips:
1. Neem altijd uw KNLTB pasje mee om het clubgebouw binnen te gaan.
2. Laat nooit uw KNLTB pas achter op de tennispark en/of in het clubgebouw.
3. Vergeet nooit uw KNLTB uit het afhangbord te nemen. Andere (ongenodigde) gasten kunnen dan met uw KNLTB pasje naar binnen. Bij schade of diefstal bent u dan mede verantwoordelijk.
“Zonder pasje geen toegang”!

Bij storing of vragen kunt u contact opnemen met:
Alfred Zwolle