Baanregels

Het gebruik van de banen is toegestaan aan:

Leden die in het bezit zijn van een geldige ledenpas.
Personen, die volgens de regels zijn geïntroduceerd en € 3,50 per dagdeel betalen, dit met een maximum van 3x per jaar.
Leden van andere verenigingen, die voor het spelen van competitie en/of toernooien ons park bezoeken.
Voor onze kunstgrasbanen geldt, dat deze alleen betreden mogen worden met goedgekeurde tennisschoenen.

Gebruik de juiste ingang naar de baan waarop je wilt spelen en loop niet achter de spelers langs van een andere baan. Mocht tijdens het spel je tennisbal op een andere baan terechtkomen, hol er dan niet achteraan, maar vraag aan de spelers naast je of zij je tennisbal terug willen geven. Als dit aan jou wordt gevraagd, rol de tennisbal dan rustig naar de achterzijde van de baan naast je.

Passende kleding en schoeisel is verplicht.Het bestuur behoudt zich ten alle tijden het recht voor om in overleg met de desbetreffende commissie banen te claimen voor activiteiten zoals competitie en toernooien.Wij vragen ieder lid van onze vereniging het reglement te respecteren. Het goed functioneren van het afhangsysteem begint namelijk bij uzelf.

Aanpassingen van het reglement ten aanzien van het gebruik van de banen door de jeugd. Jeugdleden mogen 's avonds, behalve wanneer er grabbelen, zomeravondcompetitie of toernooien zijn, beperkt tennissen met dien verstande dat zij 's avonds uiterlijk om 18.30 uur voor het laatst mogen afhangen. Zij mogen dan zo lang doorspelen totdat zij afgehangen worden.

Bespeelbaarheid van de tennisbanen

Vorst

Op kunstgras kan het gehele jaar door gespeeld worden.

Bij vorst kan er gewoon getennist worden. Alleen bij opdooi mag er niet getennist worden. Opdooi is te herkennen aan plassen water die op het kunstgras staan bij dooi-inval na een vorstperiode. Door de bevroren ondergond kan neerslag niet afgevoerd worden totdat de vorst uit de grond is. Mogelijk zijn de banen daarna enigszins zacht, maar deze stabiliseren zich weer na enige tijd bespeling.

Kunstgras is, indien goed onderhouden, waterdoorlatend en wel zodanig dat er geen plassen op kunnen blijven staan. Natuurlijk zal er water in het gras blijven zitten, wat het balgedrag kan beïnvloeden.

Onder invloed van de tijd en het gebruik zal het gras langzaam vervuilen. De waterdoorlatendheid zal daardoor geleidelijk teruglopen. Dit is dan ook de reden om vervuiling te voorkomen en het kunstgras goed te onderhouden.

Voor wat betreft het gebruik van de banen zijn er omstandigheden, waardoor de banen niet bespeelbaar zijn.

Een bericht daarvan staat altijd op de website.

Over het algemeen kunnen we stellen dat bij lichte vorst de banen altijd te gebruiken zijn. Pas v.a. min 10 graden mag op geen enkele baan meer getennist worden i.v.m. beschadiging.

Wanneer de dooi intreed zij de banen 1 t/m 3 niet te bespelen en volgt bericht op de site.

Voor baan 4 en 5 zijn uitzonderingen. Baan vier is tot -10 graden altijd te bespelen m.u.v. als er water op de banen staat. En als de banen nat zijn geweest is baan 5 niet te gebruiken omdat daar water op de baan bevroren zal zijn en omdat daar bijna geen zon komt zal dit ook niet verdwijnen en vaak GLAD zijn. Voor baan 4 is dat dus wat anders. Daar staat meestal vol de zon op is dan ook praktisch m.u.v. water op de baan altijd te bespelen.

Sneeuwval

Indien er sneeuw gevallen is kan er om speeltechnische redenen niet gespeeld worden. Het is wel handig als je de lijnen ziet. Bovendien is het, vanwege gladheid, niet aan te raden i.v.m. je eigen veiligheid. Gladheid ontstaat ook bij aanvriezende dauw.

Het is niet gewenst dat individuele spelers op eigen initiatief banen sneeuwvrij gaan maken. Bij ondeskundig sneeuwruimen is de kans groot dat veel zand van de baan gehaald wordt, of op ongewenste plekken terecht komt.

Baaninformatie

De baancommissarissen hebben te allen tijde het recht om de banen te sluiten om technische redenen. Kijk voor actuele informatie op deze website.

Neem bij twijfel contact op met de baancommissaris, Hans Looman