Baan Huren

Wil je als lid een keer met een groep mensen tennissen en niet iedereen is lid dan kun je maximaal drie banen afhuren. Twee banen dienen n.l. vrij gehouden worden voor eigen leden.
Voorwaarde is dat 1 persoon lid is van TV de Hoven en dat het vooraf is aangevraagd. Dit lid is verantwoordelijk voor de gang van zaken in en op de velden, alsmede de afdracht van de penningen in de kantine. Het afhuren van de banen kan alleen overdag (tot 18:00 uur) en er dient rekening gehouden worden met toernooien en competities of andere evenementen welke door TV de Hoven worden georganiseerd
Het aanvragen van de banen kan via secretariaat@tvdehoven.nl
Kosten zijn €15,- per baan/per uur.