Contributieregeling

Contributieregeling

Seniorleden: € 140.00 (per 1 april 2017)
Juniorleden: € 42,00 (t/m 17 jaar)
Winterlid: € 70,00 (1 september t/m 30 maart)
Ondersteunende leden (donateurs) Vrije gave vanaf € 25,00
Rabobank
IBAN: NL20 RABO 0386 7336 51 EUR
t.n.v. Tennisvereniging “De Hoven”

Inschrijfgeld
Eenmalig inschrijfgeld € 11,50 (mocht u reeds eerder lid van TV De Hoven geweest zijn, dan hoeft u dit inschrijfgeld niet te betalen).

Betaling Van De Contributie Na Aanmelding Als Nieuw Lid.
Vanaf 2001 heeft TV De Hoven voor nieuwe leden een automatische incassoregeling. Afschrijving van de contributie geschiedt in twee termijnen, te weten rond 15 maart en 15 september.

Familie abonnement
Met ingang van 1 april 2020.
Als je een ouder gezin bent en je bent senior lid geworden bij TV de Hoven, dan is één kind tot en met 14 jaar vrijgesteld  van de KNLTB bijdrage en de contributiebetaling.
De evt. door het kind te nemen tennislessen, dienen te worden betaald via Pro-Te-In .
Ben je een twee ouder gezin en beide ouders zijn senior lid bij TV de Hoven, dan zijn drie kinderen tot en met 14 jaar vrijgesteld van de KNLTB bijdrage en de contributie betaling.

Voor gezinnen waarvan minimaal drie leden lid zijn van de vereniging geldt een speciale incassoregeling met betaling in vier termijnen, te weten rond de 15e van de maanden maart, juni, september en december.U bent contributie verschuldigd vanaf de eerste van de maand van inschrijving. De peildatum hierbij is 1 april. Bij inschrijving in de maanden februari en maart is pas vanaf 1 april contributie verschuldigd.
De afschrijving van de eerste verschuldigde contributietermijn met het eventueel verschuldigde eenmalige inschrijfgeld, kan, al naar gelang het tijdstip van aanmelding, ook medio juni of medio december plaatsvinden.

Uiterlijk een week na ontvangst van uw inschrijfformulier + machtiging, kunt u uw (voorlopige) ledenpasje in de kantine ophalen. Deze liggen in het daartoe bestemde kastje, links van de bar (in de vakantieperiode kan deze termijn langer zijn).
Vooral wanneer u competitie gaat spelen is het erg belangrijk dat u de contributie vòòr 15 maart overmaakt, aangezien u alleen competitie mag spelen met een geldige ledenpas.

Winterlid:
Winterlid: € 70,00 (1 september t/m 30 maart)

De winterleden met een KNLTB nummer krijgen toegang tot de kantine met dit nummer. Overige winterleden krijgen een tijdelijke pas waarvoor een borg van €10,00 betaald dient te worden.