Aan en afmelden mutatie

Graag willen wij u verwelkomen als nieuw lid van TV De Hoven

U kunt zich als lid bij onze vereniging aanmelden door een ingevuld aanmeldingsformulier, voorzien van een officiële, recente pasfoto, te bezorgen op het adres van het secretariaat. U wordt dan tevens aangemeld als lid van de K.N.L.T.B. (tennisbond).

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt gelijk met het verenigingsjaar 1 april tot en met 31 maart en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Aanmelden kunt u zich gedurende het gehele verenigingsjaar.

Het ingevulde formulier, inclusief een pasfoto en de incassomachting, kunt u inleveren/laten bezorgen bij de ledenadministrateur:

Het Aanmeldingsformulier (pdf-formaat) downloaden.
U kunt dit formulier printen en inleveren bij de ledenadministrateur. (ook te gebruiken voor de zomer challenge aanmelding) o.v.v. zomer challenge.

Mutaties

Voor wijziging van uw gegevens zoals adres, telefoonnummer et cetera en het vervangen van uw foto op uw ledenpas, kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Ook dit formulier kunt u inleveren/laten bezorgen bij ledenadministratie

Het wijzigingsformulier (pdf-formaat) downloaden.

U kunt dit formulier printen en inleveren bij de ledenadministrateur.

Afmelding

Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk en vóór 1 december van het betreffende verenigingsjaar worden gedaan bij de ledenadministrateur (zie boven). Bij opzegging na 1 december bent u gehouden de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar te betalen. Ook voor opzeggen kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier.

Het wijzigingsformulier (pdf-formaat) downloaden.

U kunt dit formulier printen en inleveren bij de ledenadministrateur.
U ontvangt een bevestiging van uw uitschrijving per mail.

e-mail: ledenadministratie@tvdehoven.nl