Agenda ALV 2021

Agenda ALV 2021

Algemene Ledenvergadering 2021, jaargang 2020

Datum:

Tijd: 19:45 uur

Plaats: onze kantine

Ontvangst met een kopje koffie of thee

Agenda (start 20:00 uur)

 1. Opening/welkomstwoord
  Fred Nagtegaal
 2. Notulen vorige ALV
 3. Verslag Secretariaat
  Erik Hiddink
 4. Verslag Kascommissie
  Ben Vermeulen en Gert Verbeek
 5. Benoeming Kascommissie
 6. Financieel verslag 2019-2020
  Hans Looman Begroting 2020-2021
 7. Toelichting op het werk van de commissies en vacatures commissies
 8. Bestuursverkiezingen:
  Truus Kooijers      Ledenadministratie, aftredend en herkiesbaar
  Ria van Hardeveld     Algemeen bestuurslid, aftredend en herkiesbaar
 9. Inventaris Kantine Fred Nagtegaal
 10. Vrijwilligerswerk Fred Nagtegaal
 11. Rondvraag
 12. Sluiting van de vergadering