Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel …

Belangrijkste besluiten uit de ALV van 30-01-2017

 • Contributie wordt verhoogd naar € 140,= p/jaar
 • I.v.m tegenvallende marges is besloten de kantineprijzen licht te verhogen.
  De bierprijzen zijn wat nader tegen het licht gehouden en de verschillen in marges zijn wat meer in balans gebracht.
  De nieuwe prijzen zijn nu al in gegaan.
 • 2x per jaar komt er een bijeenkomst van het bestuur met de (afgevaardigde van-) commissies, zoals het in november heeft plaatsgevonden.
 • Fred Nagtegaal en Hans Looman zijn herkozen als voorzitter c.q. penningmeester. Fred Nagtegaal op eigen verzoek voor maximaal 1 jaar.
 • Er worden attentieborden opgehangen voor het gebruik van de lichtmasten
  (baan 4 & 5 pas inschakelen als 1, 2 1n 3 bezet zijn) en over de aanmelding van het lidmaatschap, buiten op het bord.

 

Mededeling

 • Mede naar aanleiding van de inbraak op 2 november bij ons in de kantine hebben we als bestuur besloten voor de directe aanschaf van een PIN-automaat.
  Menigeen hebben hier op de gezellige en goed bezochte feestavond van vorige week al kennis mee kunnen maken.
  Vaak is het zo dat ‘als het schaap verdronken is, dempt men de put’. Laten we het zo stellen; dat de inbraak wel de aanleiding was om het direct in te voeren.
  Al jaren wordt er binnen het bestuur sceptisch aangekeken naar het, soms, vele contante geld wat er circuleert, met alle risico’s van dien. Dit is een eenvoudige manier om dit terug te dringen en, dit staat nog open, misschien helemaal af te schaffen in de toekomst.
  De gebruiksaanwijzing is simpel en is beschreven naast het pinautomaat, contactloos pinnen (onder de € 25,=) behoort ook tot de mogelijkheden.
  Blijft natuurlijk wel de discipline om voor àlle consumpties af te rekenen.
  Het bestuur

 

BV 18-07-2016

 • Nieuw besluit voor het verhuren van de banen is genomen.
  Als voorwaarde wordt hierbij gesteld dat er minimaal 1 lid van De Hoven aanwezig moet zijn. Hij/zij is hierbij ook verantwoordelijk voor het juiste verloop en netheid om en op de banen en de afdracht van de penningen in de kantine. Het huren van een baan kan aangevraagd worden via secretariaat@www.tvdehoven.nl . Bij meerderen banen wordt dit kenbaar gemaakt op het mededelingenbord in de kantine en dienen minimaal 2 banen vrijgehouden worden voor eigen leden. Het afhuren van de banen kan alleen overdag (tot 18:00 uur) en er dient rekening gehouden worden met toernooien en competities of andere evenementen welke door TV de Hoven worden georganiseerd.
 • Eenmalig gebruikte tennisballen van toernooien en competities worden beschikbaar gesteld voor de leden. Kosten: € 5,= per 4 ballen
 • Gesprek met Willie en Hans van de werkgroep Multi Functionele Centrum gehad. Status is nieuwbouw op de plek enkele meters naast het huidige Clubgebouw van de Voetbal vereniging. Men ziet ook wel in dat er ‘een horizontale muur’ is tussen onze vereniging en het toekomstige MFC. Verder zal men in gesprek blijven met ons en ons op de hoogte houden over de toekomstige plannen/ontwikkelingen.