Afhang-regelement

Aanwijzingen voor het gebruik van de tennisbanen

Het zo eerlijk mogelijk verdelen van de banen en speeltijden voor alle leden van onze vereniging. Daarbij rekening houdend met de beschikbaarheid van banen voor tennislessen, grabbelen, competitie en toernooien.

Sportiviteit:
Sportiviteit en eerlijkheid zijn onontbeerlijk voor een aangenaam tennisgebeuren en zij
Daarom naast de afschrijfregeling noodzakelijk.

Hulpmiddelen:
Ledenpasjes. Aan ieder lid wordt een pasje verstrekt met zijn/haar pasfoto naam en lidnummer. Dit pasje is tevens het betalingsbewijs en dient gebruikt te worden voor het reserveren van speeltijd en baan.

Afschrijfbord:
Op dit bord zijn de baannummers en de speelperioden aangegeven. Een speelperiode bestaat uit 30 minuten. In de gleuven van het afschrijfbord dienen de ledenpasjes gestoken te worden.

Als men wil tennissen, plaatst men een geldig ledenpasje in het vak onder de gekozen speeltijd. Kijk naar de klok op ons park, voor wat de tijd betreft.
Zonder geldig ledenpasje is het niet toegestaan om te tennissen.
Elke speler moet zijn/haar ledenpasje in het afschrijfbord plaatsen. Het mag dus niet
voorkomen, dat als er 4 spelers op de baan staan, er maar 3 ledenpasjes hangen.
Het is niet toegestaan een baan af te hangen en dan het park te verlaten.
Men mag uitsluitend voor zichzelf afhangen. Verplaatsen van ledenpasjes tijdens of kort voor het beëindigen van de speelperiode, met als doel een aansluitend half uur te kunnen blijven spelen, is niet toegestaan. VOORBEELD: Je ledenpasje staat op 09.00 uur en om 09.30 uur word je niet afgeschreven, dan kun je door blijven tennissen, MAAR WEL JE LEDENPASJE LATEN STAAN OP 09.00 UUR.
Als alle banen bezet zijn, schrijft men af op die baan, waarop volgens het afschrijfbord het langst wordt gespeeld. Als een enkelspel gelijktijdig begonnen is als een dubbel, dan schrijft men eerst het enkelspel af.
Op drukke tijden, wanneer alle banen bezet zijn en het bovendien door een bord wordt aangegeven, moet er gedubbeld worden.
Ook als men tennisles heeft, moet het ledenpasje in het desbetreffende vakje geplaatst worden.