Aan en afmelden mutatie

Graag willen wij u verwelkomen als nieuw lid van TV De Hoven

U kunt zich als lid bij onze vereniging aanmelden door een ingevuld aanmeldingsformulier, voorzien van een officiële, recente pasfoto, te bezorgen op het adres van het secretariaat. U wordt dan tevens aangemeld als lid van de K.N.L.T.B. (tennisbond).

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt gelijk met het verenigingsjaar 1 april tot en met 31 maart en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Aanmelden kunt u zich gedurende het gehele verenigingsjaar.

Het ingevulde formulier, inclusief een pasfoto en de incassomachting, kunt u inleveren/laten bezorgen bij de ledenadministrateur:

Het Aanmeldingsformulier (pdf-formaat) downloaden.
U kunt dit formulier printen en inleveren bij de ledenadministrateur.

Mutaties

Voor wijziging van uw gegevens zoals adres, telefoonnummer et cetera en het vervangen van uw foto op uw ledenpas, kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Ook dit formulier kunt u inleveren/laten bezorgen bij ledenadministratie

Het wijzigingsformulier (pdf-formaat) downloaden.

U kunt dit formulier printen en inleveren bij de ledenadministrateur.

Afmelding

Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk en vóór 1 december van het betreffende verenigingsjaar worden gedaan bij de ledenadministrateur (zie boven). Bij opzegging na 1 december bent u gehouden de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar te betalen. Ook voor opzeggen kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier.

Het wijzigingsformulier (pdf-formaat) downloaden.

U kunt dit formulier printen en inleveren bij de ledenadministrateur.
U ontvangt een bevestiging van uw uitschrijving per mail.

e-mail: ledenadministratie@tvdehoven.nl